Beringin India

Ficus benghalensis L.
Moraceae

Berasal dari India. Secara alami tumbuh di hutan-hutan primer, sekarang sudah banyak dibudidayakan ditanam sebagai tumbuhan hias atau peteduh. Pohon besar mencapai tinggi 30 m. Daun lebar, agak tebal, bundar telur, bundar telur sampai elip, atau elip.  Buah muncul pada ketiak daun, berpasangan, bulat, bulat telur, atau bulat gepeng, berbulu agak rapat. Bulu-bulu tersebut terdapat pula pada daun pelindungnya.

Buah masak berwarna merah gelap, setiap tahun dijumpai pohon yang berbuah. Di Jawa jarang tumbuh akar batang. Buah dapat dimakan. Buah makanan kesukaan burung dan daun disukai gajah. Getah biasa dipakai untuk menjerat burung.  Kayu cukup kuat untuk bangunan dan perkakas rumah tangga.